สลักภัณฑ์

หมุดย้ำทองแดงหัวกลม

หมุดย้ำทองแดงหัวกลม

รหัสสินค้า : RE0004
หมวดหมู่สินค้า : สลักภัณฑ์

หมุดย้ำทองแดง
SPEC : ทองแดงแท้
TYPE : หัวกลม
* ทางร้านแบ่งจำหน่ายแพคปลีก-ส่ง และมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

(* สามารถแจ้งขอใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้)