สลักภัณฑ์

หมุดย้ำเหล็กหัวกลม

รหัสสินค้า : RE0001
หมวดหมู่สินค้า : สลักภัณฑ์

หมุดย้ำเหล็ก
SPEC : เหล็กไม่ชุบชิ้งค์/เหล็กชุบชิ้งค์
TYPE : หัวกลม


สามารถเลือกดูขนาดสินค้าตามตารางด้านล่างนี้
*ทางร้านแบ่งจำหน่ายแพคปลีก-ส่ง และมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

(* สามารถแจ้งขอใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้)