เหล็ก โลหะภัณฑ์

แป๊ปสตีมมีตะเข็บ/ไร้ตะเข็บ (STEAM STEEL PIPE)

แป๊ปสตีมมีตะเข็บ/ไร้ตะเข็บ (STEAM STEEL PIPE)

รหัสสินค้า : ST0009
หมวดหมู่สินค้า : เหล็ก โลหะภัณฑ์

 แป๊บสตีมดำ แป๊ปสตีมแดง ท่อ API
ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Steel Pipe API)
ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ (Seamless Steel Pipe) คุณสมบัติสามารถรับแรงดันได้ดี เหมาะสำหรับงานระบบลม งานระบบน้ำต่างๆ 

แป๊ปน้ำมัน แป๊ปเหล็กขนาดหนาพิเศษ

(* สามารถแจ้งขอใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้)