เหล็ก โลหะภัณฑ์

ทองเหลืองลายเสือ

รหัสสินค้า : ST0012
หมวดหมู่สินค้า : เหล็ก โลหะภัณฑ์

ทองเหลืองลายเสือ Bronze Bushing  BC6C
ประเภท : เพลากลมตัน,บู้ช
(* สามารถแจ้งขอใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้)