ลวดสปริง ลวดต่างๆ

สปริงกด สปริงดัน

รหัสสินค้า : SP0003
หมวดหมู่สินค้า : ลวดสปริง ลวดต่างๆ

สปริงกด สปริงดัน
วัตถุดิบ : เหล็กสปริงไม่ชุบ

(* สามารถแจ้งขอใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้)