เครื่องมือช่าง

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรง
ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรง

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่าน Machine Tap

รหัสสินค้า : HT0009
หมวดหมู่สินค้า : เครื่องมือช่าง

ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่าน ชนิดไม่ทะลุ
ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรง ชนิดทะลุ

(* สามารถแจ้งขอใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้)