อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สินค้าเบ็ดเตล็ด

ลูกปืนเม็ดกลม

ลูกปืนเม็ดกลม

รหัสสินค้า : AW0024
หมวดหมู่สินค้า : อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สินค้าเบ็ดเตล็ด

ลูกปืนเม็ดกลม,เม็ดลูกปืนกลมโลหะและสแตนเลส 

ใช้ในงานอุตสาหกรรม

วัสดุ : โลหะ และ สแตนเลส 

เกรด จีน และ SKF


สินค้าจำหน่ายแพคปลีก ลูกค้าสามารถสอบถามขนาดเพิ่มเติมได้

(* สามารถแจ้งขอใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้)